Gesnapt! Remedial Teaching koos websitepakket Tijdvooreensite

Gesnapt! Remedial Teaching

Tinka Leuverink is al ruim 30 jaar lang werkzaam als leerkracht. Hier merkte zij maar al te goed dat er op scholen zelf te weinig mogelijkheden zijn om kinderen de nodige extra aandacht te geven. Bijvoorbeeld als zij meer moeite hebben met het leren rekenen of schrijven dan hun klasgenootjes. Om deze kinderen én hun ouders een helpende hand te bieden, heeft Tinka een eigen praktijk in Haarlem geopend. Met Gesnapt! Remedial Teaching wil Tinka leerachterstanden bij kinderen voorkomen of verhelpen zodat zij weer met plezier naar school kunnen gaan.

‘’Remedial Teaching richt zich niet alleen op wat een kind moet leren, maar juist ook op de manier waarop het kind het beste kan leren’’

De Tijdvooreensite site van Gesnapt! Remedial Teaching

De website moest toegankelijk ogen en behapbare informatie geven over wat remedial teaching precies inhoudt en wat kinderen met leer- en /of ontwikkelingsproblemen met deze vorm van begeleiding kunnen bereiken. Tinka snapt dat bij het aanbieden van begeleiding het vooral draait om haar als persoon. Zij is immers het ‘product’ waar ouders een goed gevoel bij moeten krijgen. Op de website vind je dan ook praktische informatie over Tinka zelf, haar werkwijze en haar beweegredenen om Gesnapt! op te zetten. Wat opvalt aan de website is de evenwichtige balans tussen tekst en beeld. Ook is veel aandacht besteed aan het ontwerp van een passend, prikkelend logo. De kleuren hiervan komen overal op de website terug waardoor het één geheel vormt.